• vállalkozások részére
×
Ajánlatkérés
GINOP-4.1-3-19 / Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

Jelen felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.
Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.

1. Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

2. Támogatás finanszírozása:

UTÓFINANSZÍROZÁS, azaz a vállalkozásnak rendelkeznie kell a beruházás költségének összegével. Nyertes pályázat esetén 25% előleg lehívására van lehetőség. Ezen előleg összegéről biztosítékot kell adni, amely nem lehet ingatlan.

3. Támogatás mértéke:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 3 millió Ft.
b) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket.
Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

4. A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. június 17. 10.00 órától előzetes kihirdetés szerint 2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges.

A pályázatok elbírálása folyamatosan történik.
A Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható.

5. Pályázók köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és
b) amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban minimum 1 fő volt; és
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 116 Közkereseti társaság
d) 117 Betéti társaság
e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

6. Támogatható tevékenységek köre

Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.
Kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, minimum 7,5 kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és
rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló
55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben (a továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt előírásoknak.

Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.

7. Műszaki és szakmai elvárások

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:
a) Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket;
b) [A napelemes rendszer névleges teljesítménye nem haladhatja meg a 15 kWp-et.
c) Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban álltak.
A használatot a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év fogyasztást mutató áramszámláival (havi elszámoló számlák, vagy havi részszámlák és éves elszámoló számla) szükséges igazolni, mely dokumentumokat a támogatási kérelemhez nem kell benyújtani. Az áramszámlákra is vonatkozik a dokumentum megőrzési kötelezettség, azaz a kedvezményezettnek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-éig meg kell őriznie, mely időpontig e számlák ellenőrizhetőek.
d) A napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítménye.

Számoljunk vállalkozásoknak:

Az Ön vállalkozása 1 év alatt felhasznál 14.740 kWh áramot.
Ennek a díja havonta kb. 49.133,- Ft.

Az éves fogyasztás lefedésére egy 13,4 kWp teljesítményű napelemes rendszer szükséges, 
aminek ára kb. 5.294.265,- Ft.

Állami támogatással (GINOP 4.1-3-19) az Ön vállalkozása visszakap:
kb. 3.403.600,- Ft-ot

GINOP-4.1-4-19 / Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

Megnyílt és még nyitva van az a 20,42 milliárd forintos keretösszegű új uniós pályázat, amely megújuló energia használatát és energiahatékonyságot növelő épületenergetikai fejlesztések támogatását célozza a mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

A GINOP-4.1.4-19 kódszámú pályázatra a vállalkozások minimum 3, maximum 100 millió forint vissza nem térítendő fejlesztési forrást nyerhetnek el.

Támogatott a minimum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, illetve hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

1. Támogatás formája: 55%-ban vissza nem térítendő támogatás.

 

2. Támogatás finanszírozása:

UTÓFINANSZÍROZÁS, azaz a vállalkozásnak rendelkeznie kell a beruházás költségének összegével. Nyertes pályázat esetén 25% előleg lehívására van lehetőség. Ezen előleg összegéről biztosítékot kell adni, amely nem lehet ingatlan.

3. Támogatás mértéke:

A Felhívás keretében 3 millió Ft és 100 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

4. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport3 teljes releváns – villamos- vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható.

Támogatott a minimum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek beszerzése és telepítése;
Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

5. Műszaki és szakmai elvárások

A támogatható tevékenységek elszámolható költsége a következő fajlagos költségeket nem haladhatják meg:

• napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket;

• hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 185.000 Ft/kW értéket.